+90 224 4436343
info@irob.com.tr

ENDÜSTRİ 4.0 VE AGV`LER

Tem 4, 2019 Yayınlayan: irob agv agv filo yönetimi Haberler irob agv irob agv otomatik yönlendirmeli araçlar

Endüstri 4.0 kapsamında fabrikaların dijital dönünüşümünde,

AGV kısaltması, AutomatedGuidedVehicleolan sistemler önemli rol oynamaktadır. Türkçe karşılığı  “Otomatik yönlendirilen araç” olarak kullanılmaktadır.  AGV’ ler oldukça esnek ve gelişmiş araçlardır. Ağırlıklı olarak üretim mahallerinde, üretim birimleri ile lojistik noktaları arasında, malzeme kabul ve depo mahalleri arasında malzeme taşıma, yükleme ve boşaltma amaçlı kullanılırlar.

AGV Sistemleri, araçlara ilave olarak; Filo yönetim, güvenlik, yazılım, donanım ve çözüme uygun yardımcı ekipmanlardan oluşur. AGV’ler üstlerinde taşıyarak ya da arkalarında çekme yaparak malzemeleri belirlenen rota üzerindeki istasyonlar arasında transfer ederler.

AGV Sistemleri`nin genelde otomotiv, seramik, selüloz ve kağıt, elektronik imalat, gıda, ilaç ve havacılık sanayi tesisleri ile lojistik depolama-dağıtım tesisleri ve sağlık tesisleri/hastanelerde kullanılmaktadır. AGV kullanımı Dünyada her geçen gün artmaktadır.

AGV’ler diğer malzeme aktarma sistemlerine (konveyor, raylı sistem vs.) oranla çok daha avantajlıdırlar.! AGV`nin izlemesi gereken yol esnektir, istenildiği şekilde revize edilebilir / değiştirilebilir. Güvenilir sistemlerdir, diğer sistemlerle iletişim vs konularında kolaylıklar sunar.  Malzeme taşınması ve malzeme akışı konusunda kontrol olanaklarını artırır. Kolay devreye alınan Sistemlerdir. İleriye yönelik kolay genişleme imkanı sunarlar ve çevre açısından faydalı araçlardır.

AGV sistemlerinin en önemli ve olmazsa olmaz parçalarında birisi ise güvenliktir. AGV uygulamarın da en dikkat edilmesi gereken başlık güvenliktir. AGV üzerinde yeterli güvenlik sistemlerinin bulunması yanında, ayrıca doğru AGV ve uygulama  modelinin seçilmesi seçilen modelin risk analizlerinin yapılması, ve bu doğrultuda gerekli sistemlerinin proje kapsamında uygulanması gerekmektedir.